Reklamacije

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

  • isporuka robe koja nije naručena
  • isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Prodavatelj će odobriti povrat robe Kupcu nakon prijema opravdane reklamacije. Poželjno je slikati proizvod ili oštećenje te uz obrazloženje poslati sliku na e-mail: .
Ukoliko Prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti drugu robu, Kupcu je osigurana nadoknada vrijednosti robe koju više nije u mogućnosti isporučiti.
U slučaju povrata robe koji nije nastao propustom Prodavatelja, Kupac snosi sve manipulativne troškove koji su nastali (povratna poštarina… ).
Ako Kupac pri primitku robe utvrdi da artikl nije onakav kakav je želio potrebno je poslati obrazloženje na e-mail: , te nakon suglasnosti Prodavatelja poslati običnom poštom (na trošak Kupca) na adresu Prodavatelja navedeni artikl ili artikle.
Nakon što Prodavatelj zaprimi vraćene artikle u original ambalaži (pakiranju) te nakon što provjeri da artikli nisu oštećeni ili korišteni tada vraća novac na račun Kupca ili nadoknađuje u drugoj robi iste vrijednosti.